Cabinet de avocat Emanuela Draghici

DREPT COMERCIAL
- asistenta juridica si reprezentare în litigii comerciale în fata instantelor judecatoresti si de arbitraj, precum si în faza de executare silita
- recuperare creante de la debitori
- întocmire notificari / somatii, realizarea procedurii prealabile de conciliere
- somatii de plata
- insolventa: asistenta si reprezentare juridica, în procedura reorganizarii judiciare si a falimentului
- fuziuni, divizari si lichidari de societati comerciale
- asistenta juridica la negocierea contractelor sau tranzactiilor comerciale
 redactare si atestare contracte comerciale interne si internationale: contract de asociere în participatiune, contract de factoring, contract de leasing, contract de franciza, contract de asigurare, contract de comision, contract de agentie, contract de consignatie, contract de garantiei reala mobiliara etc.
- reziliere contracte
- realizare de tranzactii judiciare sau extrajudiciare
- contestatii la executare
- raspundere penala a persoanei juridice

SOCIETATI COMERCIALE
- înfiintare societati comerciale, sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentante, asociatii, fundatii
- stabilire de sedii sociale temporare pentru societati, la sediul cabinetului
- completare/modificare acte constitutive si înscrierea la Oficiul Registrului Comertului:
        - schimbare denumire societate
        - obiect de activitate
        - sediu social
        - numire/înlocuire administratori/cenzori
        - cesiune parti sociale/actiuni
        - majorari si reduceri de capital social
- redactare decizii ale organelor statutare ale societatilor comerciale
- divizari si fuziuni
- lichidari si dizolvari de societati
- autorizatii de functionare pentru punctele de lucru, sucursale, filiale
- consultanta permanenta privind întreaga activitate juridica a unei societati (pe baza de abonament)
 
DREPT CIVIL
- asistenta juridica si reprezentare în litigii civile în fata instantelor judecatoresti
- asistenta juridica / reprezentare în cadrul procedurii necontencioase
- contestatii la executare, asistenta / reprezentare în faza de executare silita
- recunoasterea hotarârilor straine pe teritoriul României

DREPTUL DE PROPRIETATE
- actiuni în revendicare imobiliara
- întabulare drept de proprietate, înscriere / radiere ipoteci în cartea funciara
- consultanta privind derularea unor proiecte de dezvoltare imobiliara: analiza acte de proprietate, legislatie incidenta, finatare,autorizatii
- actiuni în granituire
- actiuni în constatare
- actiuni posesorii
- actiuni confesorii /negatorii privind dreptul de servitute, superficie, abitatie, uzufruct
- uzucapiune
- accesiune imobiliara
- actiuni în evacuare
- partaj, iesire din indiviziune

CONTRACTE CIVILE
- negociere, redactare în forma atestata: contracte de vânzare-cumparare, închiriere, locatiune, comodat, arendare, donatie, împrumut, antrepriza, mandat, depozit, renta viagera, întretinere, tranzactie

DREPT SUCCESORAL
- litigii testamentare
- succesiuni
- partaje succesorale

DREPTUL FAMILIEI
- asistenta si reprezentare juridica în actiuni de divort
- asistenta si reprezentare juridica în actiuni de partaj
- pensie de întretinere minori, încredintare spre crestere si educare a copiilor minori
- asistenta si reprezentare în actiuni ce vizeaza stabilirea filiatiei sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia
- asistenta si reprezentare în adoptii interne si internationale
- stabilire domiciliu minor, tutela, curatela

DREPTUL MUNCII
- asistenta juridica sau reprezentare în fata instantelor judecatoresti in litigii de munca ale angajatilor, societatilor / institutiilor angajatoare sau organizatiilor sindicale
- consultanta juridica privind drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele colective de munca si din contractele individuale de munca
- elaborare clauze de neconcurenta, mobilitate, confidentialitate etc.
- încheiere /modificare contracte individuale de munca
- desfacere contracte individuale de munca
- anulare decizie de desfacere a contractului individual de munca
- concediere, abatere disciplinara, negociere conflicte de munca
- obtinere permise de munca pentru cetatenii straini, pe teritoriul României

DREPTUL ASIGURARILOR
- asistenta juridica asiguratilor în relatiile cu societatile de brokeraj sau de asigurare
- reprezentarea asiguratilor in litigiile cu societatile din domeniul asigurarilor
- asistenta juridica societatilor de asigurare si reasigurare, brokerilor si agentilor de asigurare
- consultanta privind contractele de asigurare si reasigurare, contractele de intermediere în asigurari

DREPTUL CONSUMATORULUI
- asistenta juridica si reprezentare în litigii privind dreptul dreptul consumatorului
- consultanta privind contractele dintre comercianti si consumatori, clauze abusive, practici comerciale incorecte
- despagubiri pentru pagube cauzate de produse / servicii necorespunzatoare, înlocuirea produselor cu defect


avocat Emanuela Drăghici

mobil: 0721460716

email: emadraghici@hotmail.com

Link-uri utile:        http://www.baroul-bucuresti.ro/tablou-cabinete               http://www.topavocat.ro/cabinete-avocati

http://portal.just.ro      http://legislatie.just.ro      http://www.tribunalulvrancea.ro/Calculator.aspx